Rusia y Kazajstán

 

Russia 14 June to 13 July

Vladivostok

Krasnoyarsk

Yekaterinburg

Nizhny Novgorod

Moscow

Smolensk


Kazakhstan 2 - 6 June

Astana

Kokshetau

Pavlodar

Petropavlovsk