Bélgica


 

Program in dutch: 


VRIJDAG 2 NOVEMBER 2012

AKEN

12u: Officiële overdracht van de Icoon door de Duitse delegatie aan de Belgische delegatie.

------------------------------

LUIK

15u: Gebedswake voor het Leven (Kruisweg der Ongeborenen + Droevige Mysteries + Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid) aan het abortuscentrum (Rue Lairesse 91*) met de Helpers van Gods Geliefde Kinderen. We bidden ter nagedachtenis van en als eerherstel voor alle kinderen die op deze plaats in de moederschoot werden vermoord. 
Meer info over de Helpers van Gods Geliefde Kinderen op: www.helpers.be
16u: Vertrek van de Processie vanaf het abortuscentrum tot aan de kerk van het Heilig Sacrament.
17u: Heilige Mis in de kerk van het Heilig Sacrament (Boulevard d’Avroy 132*).

------------------------------ 

BANNEUX

Vanaf 20u tot 22u: Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament in de kapel van het Heilig Sacrament (Rue de l'Esplanade 78*). Er zullen priesters beschikbaar zijn voor Biecht.

------------------------------ 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2012

GENT

10u: Maandelijkse (elke eerste zaterdag) Gebedswake voor het Leven (Rozenkrans + Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid tussen elk Rozenhoedje) van de Helpers van Gods Geliefde Kinderen aan het abortuscentrum van Gent (Lieven De Winnestraat 65*). We bidden ter nagedachtenis van en als eerherstel voor alle kinderen die op deze plaats in de moederschoot werden vermoord.

------------------------------

DADIZELE

16u: Heilige Mis (missaal van 1962 - liturgie van de zaterdag; niet van de zondag) in de basiliek (Plaats*).

------------------------------

HOOGLEDE – GITS

Vanaf 21u tot 5u in de morgen: Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament. Er is heel de nacht een priester beschikbaar voor Biecht.
ZAAL EMMAÜS’ van het Dominiek Savio Instituut (Domein Kasteel), Koolskampstraat 24*.
Meer info over de bijzondere intenties van deze Aanbidding op: www.eerherstel.net

------------------------------

ZONDAG 4 NOVEMBER 2012

TONGRE-NOTRE-DAME

Vanaf 9u tot 10u: Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament in de basiliek.
10h: Heilige Mis in de basiliek (Parvis Notre-Dame de Tongre 2*).

------------------------------

MALONNE

12u: Angelus + Vreugdevolle Mysteries in het heiligdom van broeder Mutien-Marie (Fond de Malonne 117*).

------------------------------

BRUSSEL

15u: Gebedswake voor het Leven (Kruisweg der Ongeborenen + Droevige Mysteries + Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid) aan het abortuscentrum (Sint-Jan Nepomucenusstraat 28*) met de Helpers van Gods Geliefde Kinderen. We bidden ter nagedachtenis van en als eerherstel voor alle kinderen die op deze plaats in de moederschoot werden vermoord.
16u: Vertrek van de Processie vanaf het abortuscentrum tot aan de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.
17u30: Glorievolle Mysteries in de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk (Koningsplein 1*).
18u: Heilige Mis in de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.
Vanaf 18u tot 22u: Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament in de de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk. Er zullen priesters beschikbaar zijn voor Biecht.

Program in french: 


VENDREDI 2 NOVEMBRE 2012

AIX-LA-CHAPELLE

12h: Transfert officiel de l'Icône de la délégation allemande à la délégation belge.

------------------------------ 

LIÈGE

15h: Veillée de prière pour la Vie (Chemin de Croix des Enfants à Naître + Mystères Douloureux + Chapelet de la Divine Miséricorde) au centre d'avortement (Rue Lairesse 91*) avec les Défenseurs des Précieux Enfants de Dieu. Nous prions à la mémoire et en réparation pour tous les enfants assassinés dans le sein de leur mère.
Plus d'info sur les Défenseurs des Précieux Enfants de Dieu sur: www.defenseurs.be
16h: Départ de la Procession au centre d'avortement vers l'église du Saint-Sacrement.
17h: Sainte Messe à l'église du Saint-Sacrement (Boulevard d’Avroy 132*).

------------------------------  

BANNEUX

À partir de 20h jusqu'à 22h: Adoration silencieuse du Saint-Sacrement à la chapelle du Saint Sacrement (Rue de l'Esplanade 78*). Il y aura des prêtres disponibles pour les Confessions.

------------------------------ 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012

GAND

10h: Veillée de prière pour la Vie mensuelle (tous les premiers samedis -  Rosaire + Chapelet de la Miséricorde Divine entre chaque Mystère) avec les Défenseurs des Précieux Enfants de Dieu au centre d'avortement de Gand (Lieven De Winnestraat 65*). Nous prions à la mémoire et en réparation pour tous les enfants assassinés dans le sein de leur mère.

------------------------------

DADIZELE

16h: Sainte Messe (missel de 1962 - liturgie du samedi; pas du dimanche) dans la Basilique (Plaats*).

------------------------------

HOOGLEDE – GITS

De 21h à 5h du matin: Adoration silencieuse du Saint-Sacrement. Un prêtre sera disponible toute la nuit pour les Confessions
ZAAL EMMAÜS’ de l'Institut Dominique Savio ('Domein Kasteel'), Koolskampstraat 24*.
Plus d'info sur les intentions particulières (seulement en néerlandais) sur: www.eerherstel.net

------------------------------

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2012

TONGRE-NOTRE-DAME

À partir de 9h jusqu'à 10h: Adoration silencieuse du Saint-Sacrement à la Basilique.
10h: Sainte Messe à la basilique (Parvis Notre-Dame de Tongre 2*).

------------------------------

MALONNE

12h: Angelus + Mystères Joyeux dans le Sanctuaire du Frère Mutien-Marie (Fond de Malonne 117*).

------------------------------

BRUXELLES

15h: Veillée de prière pour la Vie (Chemin de Croix des Enfants à Naître + Mystères Douloureux + Chapelet de la Divine Miséricorde) au centre d'avortement (Rue Saint-Jean Népomucène 28*) avec les Défenseurs des Précieux Enfants de Dieu. Nous prions à la mémoire et en réparation pour tous les enfants assassinés dans le sein de leur mère.
16h: Départ de la Procession au centre d'avortement vers l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg.
17h30: Mystères Glorieux à l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg (Place Royale 1*)
18h: Sainte Messe à l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg.
À partir de 19h jusqu'à 22h: Adoration silencieuse du Saint-Sacrement à l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Il y aura des prêtres disponibles pour les Confessions.